Biały iPad mini w pozycji poziomej z uruchomioną funkcją Split View. Klawiatura ekranowa wyświetlona na tle aplikacji Safari (po lewej) z wyświetloną stroną MyApple.pl i aplikacji Pages (po prawej)